Designaciones docentes 25/9

  HORA 7:30    
NIVEL O MOD. ESCUELA TURNO CARGO / HS/MOD. HASTA
ESP. 501 A SH 27/09/13
PSIC. 908 A FO 28/09/13
ESP. 501 T TP (TRAST. SEVEROS DE PERSON.) 11/11/13
PRIM. 13 A convenir INGLES 06/10/13
PRIM. 23 T INGLES 06/10/13
ESP. 501 M HUERTA Y GRANJA 25/09/13
INICIAL JIR 11 T MI 27/09/13
PRIM. 49 M MG 27/09/13
PRIM. 49 M MG 04/10/13
PRIM. 45 T MG 28/02/14
HORA 8  
NIVEL ESCUELA TURNO CARGO / HS/MOD. HASTA
SEC SEC 1 2010 N MATEM. 30/09/13
TEC TEC 1 T INGLÉS 13/12/13
SEC SEC 4 T INGLÉS (2M) 28/02/14
ART. 11 T MÚSICA (4M) 27/09/13
SEC SEC 4 T INGLÉS 02/10/13
SEC SEC 3 M NTICX (4M) 15/12/13
SEC SEC 3 M INGLÉS (4M) 02/10/13
SEC SEC 1 N INGLÉS (8HS) 25/10/13
SEC SEC 1 T PR 25/10/13
SEC SEC 1 M BIOLOGÍA 07/10/13